Opleidingen

“1-2-3: Koelcertificatie” is ter beschikking voor de koeltechnici en warmtepomptechnici die zich willen voorbereiden op het behalen van het certificaat vakbekwaamheid koeltechniek of die zich dadelijk voor de examens wensen in te schrijven.

We zijn verheugd als examencentrum onder het Nr. KOEL/KEU/E_2016.001.COO Koeltechniek u mede te delen dat we buiten de examens voor het behalen van het "Certificaat Vakbekwaamheid in de koelkechniek" ook een opleiding "Warmtepomptechnicus" kunnnen aanbieden.

Na deze opleiding kunt u deelnemen aan de vooropleiding en het examen voor het certificaat koeltechniek.

Kunnen max. 8 cursisten per cyclus!.

Vooropleiding Certificering: Theoretische basiskennis Koeltechniek

 
 VERNIEUWDE OPLEIDING  Tevens toegankelijk voor warmtepompmonteurs en airco-installateurs
  
Inhoud:
Theoretische basiskennis ter voorbereiding van het theoretisch examen “Vakbekwaamheid Koeltechniek” cat. I , II , III of IV , alsook toelichtingen voor het praktisch examen.
Nieuwe cyclus met doelgerichte onderwerpen aan de hand van de opgelegde vragenlijst van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
Deze cyclus bestaat uit vier avonden.

Warmtepompen, AED en Koelontwerp

* Warmtepompen

Met deze opleiding willen we installateurs wapenen om hun klanten vakkundig te adviseren en zodoende een duurzame installatie voor te stellen, te plaatsen, te onderhouden en te herstellen.

Vooropleiding Certificering : Praktijk koelmiddelhandelingen en hardsolderen

Wat:
Het betreft uiterst doelgerichte praktische opleidingen ter voorbereiding van het praktijk examen koelmiddelhandelingen en hardsolderen “Certificaat Vakbekwaamheid Koeltechniek categorie I of II”.  
Ook opleidingen praktijk voor Cat.
Syndicate content