Examens

Actualisatie Examen

Schrijf nu reeds in voor het "Actualisatie examen" .
voor verlenging met 5 jaar van uw reeds behaalde certificaat vakbekwaamheid in de koeltechniek.

 Verlenging met 5 jaar: U kan 12 maanden vóór het verlopen van uw certificaat reeds deelnemen aan het actua-examen zonder dat de geldigheidsdatum opschuift.
Voorbeeld 1: Verlenging met 5 jaar vanaf eerste vervaldatum: Stel dat uw certificaat op 28/12/2019 vervalt en u slaagt voor het actualisatie examen op 23/04/2019 dan is de geldigheidstermijn van uw nieuw certificaat 28/12/2024.
Datum examens:
* Dinsdag 15/10/2019 om 18u00 te Herentals.
U kan zich inschrijven voor de opleiding via deze link: 
http://www.adp-bijscholingen.be/techniek.asp?action=detail&cid=106

Bij minimum 10 deelnemers: mogelijkheid  voor examen afname in uw bedrijf, dat bespaart u veel tijd en geld! 
Prijs: per persoon 200 €

Voor meer info ga naar het tablad "Contact" van deze website of stuur een mail naar info@123koelcertificatie.be

Examen : Vakbekwaamheid in de Koeltechniek

 

Het volledige examen voor het behalen van het  "Certificaat Vakbekwaamheid in de  Koeltechniek" categorie I , II , III of IV.  omvat:

 

Theoretisch examen toegepaste wetgeving en theorie koeltechniek maximum 1 uur

Praktische koelmiddelhandelingen op nieuwe koelinstallaties (volgens de gewenste cat. I , II , III of IV.) Maximum 3 uur

Opstellen van eenvoudige buisverbindingen en hardsolderen volgens de gewenste categorie. (niet nodig voor categorie III en IV) Maximum 3 uur.

De bovenvermelde examens nemen een volledige werkdag in beslag (van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30) (*)

(*) Broodjeslunch voorzien 

Wie slaagt voor het examen ontvangt het certificaat “Vakbekwaamheid in de koeltechniek” van het Vlaamse Gewest erkend door alle landen van de Europese Unie.

 

Doelgroep: Koeltechniekers, airco-installateurs, warmtepompmonteurs en cv installateurs met een basisopleiding of praktische kennis koeltechniek en/of technici die koel- en aircoinstallaties bouwen, onderhouden reviseren of herstellen.
Cursus basisconcepten koeltechniek is zeer aanbevolen voor personen die geen of weinig theoretische kennis hebben over koeltechniek.

 

Syndicate content