Warmtepompen, AED en Koelontwerp

* Warmtepompen

Met deze opleiding willen we installateurs wapenen om hun klanten vakkundig te adviseren en zodoende een duurzame installatie voor te stellen, te plaatsen, te onderhouden en te herstellen.

Na het volgen van deze opleiding en slagen voor het examen op het einde van de opleiding, behaalt u het Certificaat van Bekwaamheid als Installateur Warmtepompen.

U kan zich inschrijven voor de opleiding warmtepompen via deze link:
http://www.adp-bijscholingen.be/startdata.asp?action=detail&cid=22

*AIRCO-keurder (AED)

Kandidaten voor deze cursus hebben reeds verschillende jaren ervaring met koelinstallaties van alle aard en stralen een maturiteit uit, het gaat over een gericht en technisch advies omtrent energie besparingsmogelijkheden. Zie verder meer over de gevarieerde inhoud zoals voorgeschreven door het ministerie LNE.

U kan zich inschrijven voor de opleiding AIRCO-keurder (AED) via deze link:
http://www.adp-bijscholingen.be/startdata.asp?action=detail&cid=33

*Koeltechnische Specialisatie Ontwerp (TKSO)

Wil u meer weten over het ontwerp van koelinstallaties? Tijdens deze cursus TKSO leer je vanuit de ervaring van een docent-ontwerper die zelf nog volop beroepsactief is in het onderrichte vakgebied. 

U kan zich inschrijven voor de opleiding Koeltechnische Specialisatie Ontwerp (TKSO) via deze link:
http://www.adp-bijscholingen.be/techniek.asp?action=detail&cid=24